Úvod
Tyto obchodní podmínky platí pro prodej a nákup zboží v internetovém obchodě https://shop.proquipgolf.eu/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (shop.proquipgolf.eu) a kupujícího (zákazník). Odesláním objednávky zboží z internetového obchodu stvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.proquip.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Pro objednávku zboží jsou vyžadovány následující údaje kupujícího – jméno, adresa, telefon a email. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Pro veškeré objednávky hrazené předem, tj. platba kartou, bankovním převodem, či platbami přes platební bránu GoPay, je doprava zdarma (neplati pro výprodejové akce). V případě využití některého ze slevových kupónů pak 120,-Kč. U platby dobírkou je k celkové ceně připočtena částka 30,-Kč. Na Slovensko je pak za dopravu účtováno cca 6 Euro ( dle aktuálního kurzu). Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu shop.proquipgolf.eu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech 

 

Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu shop.proquipgolf.eu a právním řádem platným v ČR. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Délka záruční doby na veškeré zboží v našem obchodě je v rámci platných ustanovení zákona, tedy 24 měsíců, avšak na některé produkty se váže prodloužená záruky 3 roky (na specifické vlastnosti), viz. uvedeno u jednotlivých produktů.

 

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů). Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si ponechává právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) kdykoliv odstoupit (např.při nedostupnosti zboží, špatným naceněním zboží a služeb, v případě výpadku služeb datové komunikace,..).

 

Dodací lhůta – Prodávající si ponechává lhůtu na dodání objednaného zboží  2-14 dní od převzetí objednávky v závislosti, zda je objednané zboží skladem v ČR nebo na centrálním skladě ve Skotsku ( kupující bude o stavu objednávky informován). V případě neočekávaných situací ( např. nedostupnosti zboží, komplikacemi během mezinárodní přepravy, atd.)  se může dodací lhůta prodloužit. 

 

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést kontaktní telefon a emailovou adresu, správnou a úplnou poštovní adresu,  na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení bez udání důvodů. U nevyzvednutých dobírkových zásilek kupujícím bude při příští objednávce u téhož kupujícího požadována platba předem na náš účet ve Fio Bank. Až po této platbě bude zboží odesláno na adresu kupujícího. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním neporušeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající (nejpozději do 30 dní) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, a to předem dohodnutým způsobem.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR
Odesláním objednávky udílíte společnosti ProQuip CE s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu shop.proquipgolf.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

ProQuip CE s.r.o.
Národních hrdinů 891
190 12 Praha 9
Česká Republika
IČ: 05864526
DIČ: CZ05864526

Updating…
  • Žádné produkty v košíku.